PROFIEL

Ik ben een mensgerichte professional die het beste in mensen boven weet te halen. Sturend op kwaliteit en gericht op kansen. Laagdrempelig en altijd aansluitend bij het niveau van de cliënt. Me verbazend over de potentie waarover mensen kunnen beschikken. Geduldig en blij met resultaten, maar altijd op zoek naar wat mogelijk en haalbaar is.

Ik ben een coach die op een creatieve wijze mensen prikkelt, stimuleert en motiveert om grenzen te verleggen en in zichzelf te investeren. Ik ben een warme persoonlijkheid die mensen positief naar zichzelf leert kijken en hen uitdaagt zich te verbazen over zoveel eigen talent met vaak oneindig veel mogelijkheden en blij te zijn met de kansen die zich aanbieden.

Woorden die mij goed beschrijven zijn: oplossingsgericht, analytisch, empathisch, communicatief, motivator, collegiaal, ondernemend, doorzetter.

 

WERKERVARING

Eigenaar, Jessica Bos Vocal Coaching; Slochteren, 1999 – HEDEN

Vanuit mijn privépraktijk geef ik zanglessen, groepslessen, koorlessen, workshops zang en theater. Ik plan, organiseer en coördineer concerten, cursussen en optredens. Ook intakes, individuele trajecten uitstippelen en zorg dragen voor financiële en administratieve afwikkeling zijn onderdeel van mijn werkzaamheden.

Vocal Coach, Jenaplanschool ’t Vlot; Hoogezand, 2015 – 2017

Alle kinderen van Jenaplanschool ’t Vlot kregen wekelijks zangles. Aandacht voor gedifferentieerd lesaanbod, vrolijk lesmateriaal, meer dan zingen, creativiteit, muzikale en vocale ontwikkeling.

Talent Coach, Stichting Jungle Warriors; Provincie Groningen, 2004 – 2012

Voor de stichting werkte ik met jonge mensen die een muzikale carrière ambiëren. Ik nam intakes af en zette passende trajecten uit. Ik hield me vooral bezig met het vormen en formuleren van de persoonlijke doelen en ontwikkeling van het talent. Naast techniekbeheersing, podiumpresentatie en songwriting kwamen thema’s als: het opbouwen van een netwerk, het onderzoeken van de rechten en plichten van het talent en de zakelijke ontplooiingen ook aan bod.

Docent Muziek/Drama/Mentor, Reitdiepcollege; Groningen, 2003 – 2012

Naast het verzorgen van de lessen muziek en drama in de eerste en tweede klassen heb ik me bezig gehouden met het begeleiden van de individuele leerling. Het herkennen van leer- en ontwikkelingsproblemen speelde daarbij een belangrijke rol. In teamverband werkten we aan onderwijsontwikkeling, taalontwikkeling en buitenschoolse activiteiten.

Docent Vakmethodiek & Studiebegeleider, Conservatorium; Groningen, 2001 – 2004

Naast het geven van vakmethodiek bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit het begeleiden van de individuele student en onderhouden van contacten met stageplaatsen. Bij de begeleiding hoorde het voeren van voortgangsgesprekken, het adviseren bij het formuleren van stagedoelen, de ondersteuning bij het schrijven vande leergang en het matchen van de leerdoelstellingen van de student met mogelijke stageplaatsen.

Docent Theater, Zang en Muziek in Groningen, Stadskanaal en Joure, 1999 – 2004

In deze periode werd ik gedetacheerd om cursussen theater, zang en muziek te geven. Dit waren projecten in het kader van de ‘vensterscholen’, ‘in school’- projecten en individuele lessen.

 

OPLEIDING

Koninklijk Concervatorium; Den Haag – Educatief Muziektheater, Master 2003

Relevante vakken naast uitvoerende projecten: productie, regie, filosofie, pedagogiek

 

Prins Claus Conservatorium; Groningen – Docerend Musicus Zang, Bachelor 2000

Relevante vakken naast hoofdvakontwikkeling: onderwijspsychologie, vakmethodiek

 

Conservatorium; Alkmaar – Docerend Musicus, 1994 – 1996

Relevante vakken: leer- en ontwikkelingspsychologie, methodiek, pedagogiek

 

Katholiek Drents College; Emmen – HAVO Diploma 1994

 

Vakgerichte opleidingen/cursussen:

Estill Voice Training System level 1 & 2, 2010

Onderwerpen: anatomie, fysiologie, logopedie, methodiek

Fontys Rockacademie; Tilburg – European Artist Management, 2008

Vakken: management, marketing, recht

Reitdiepcollege; Groningen – Activerende Didactiek, 2009

Onderwerpen: (zelf)evaluatie, (zelf)reflectie, visitaties, rapporteren

cv jessica bos