Eigenaar, Jessica Bos Vocal Coaching; Slochteren, 1999 – HEDEN

Vanuit mijn privépraktijk geef ik zanglessen, groepslessen, koorlessen, workshops zang en theater. Ik plan, organiseer en coördineer concerten, cursussen en optredens. Ook intakes, individuele trajecten uitstippelen en zorg dragen voor financiële en administratieve afwikkeling zijn onderdeel van mijn werkzaamheden.

Vocal Coach, Jenaplanschool ’t Vlot; Hoogezand, 2015 – 2017

Alle kinderen van Jenaplanschool ’t Vlot kregen wekelijks zangles. Aandacht voor gedifferentieerd lesaanbod, vrolijk lesmateriaal, meer dan zingen, creativiteit, muzikale en vocale ontwikkeling.

Talent Coach, Stichting Jungle Warriors; Provincie Groningen, 2004 – 2012

Voor de stichting werkte ik met jonge mensen die een muzikale carrière ambiëren. Ik nam intakes af en zette passende trajecten uit. Ik hield me vooral bezig met het vormen en formuleren van de persoonlijke doelen en ontwikkeling van het talent. Naast techniekbeheersing, podiumpresentatie en songwriting kwamen thema’s als: het opbouwen van een netwerk, het onderzoeken van de rechten en plichten van het talent en de zakelijke ontplooiingen ook aan bod.

Docent Muziek/Drama/Mentor, Reitdiepcollege; Groningen, 2003 – 2012

Naast het verzorgen van de lessen muziek en drama in de eerste en tweede klassen heb ik me bezig gehouden met het begeleiden van de individuele leerling. Het herkennen van leer- en ontwikkelingsproblemen speelde daarbij een belangrijke rol. In teamverband werkten we aan onderwijsontwikkeling, taalontwikkeling en buitenschoolse activiteiten.

Docent Vakmethodiek & Studiebegeleider, Conservatorium; Groningen, 2001 – 2004

Naast het geven van vakmethodiek bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit het begeleiden van de individuele student en onderhouden van contacten met stageplaatsen. Bij de begeleiding hoorde het voeren van voortgangsgesprekken, het adviseren bij het formuleren van stagedoelen, de ondersteuning bij het schrijven vande leergang en het matchen van de leerdoelstellingen van de student met mogelijke stageplaatsen.

Docent Theater, Zang en Muziek in Groningen, Stadskanaal en Joure, 1999 – 2004

In deze periode werd ik gedetacheerd om cursussen theater, zang en muziek te geven. Dit waren projecten in het kader van de ‘vensterscholen’, ‘in school’- projecten en individuele lessen.