Koninklijk Concervatorium; Den Haag – Educatief Muziektheater, Master 2003

Relevante vakken naast uitvoerende projecten: productie, regie, filosofie, pedagogiek

 

Prins Claus Conservatorium; Groningen – Docerend Musicus Zang, Bachelor 2000

Relevante vakken naast hoofdvakontwikkeling: onderwijspsychologie, vakmethodiek

 

Conservatorium; Alkmaar – Docerend Musicus, 1994 – 1996

Relevante vakken: leer- en ontwikkelingspsychologie, methodiek, pedagogiek

 

Katholiek Drents College; Emmen – HAVO Diploma 1994

 

Vakgerichte opleidingen/cursussen:

Estill Voice Training System level 1 & 2, 2010

Onderwerpen: anatomie, fysiologie, logopedie, methodiek

Fontys Rockacademie; Tilburg – European Artist Management, 2008

Vakken: management, marketing, recht

Reitdiepcollege; Groningen – Activerende Didactiek, 2009

Onderwerpen: (zelf)evaluatie, (zelf)reflectie, visitaties, rapporteren